Nasze usługi

Jesteśmy istniejącą od 2006 roku kancelarią specjalizującą się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności prawie rodzinnym. Zakres naszej praktyki obejmuje także prawo karne oraz gospodarcze. Chcąc zapewnić naszym klientom kompleksową i sprawną obsługę, współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin, w tym z notariuszami.

Staramy się być otwarci na to, czego potrzebuje nasz klient. Najpierw słuchamy i staramy się zrozumieć potrzeby klienta, a potem wspólnie szukamy rozwiązań.

Rozwody

Naszym klientom proponujemy kompleksową obsługę postępowań sądowych w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi itp.

Prawo rodzinne

Zakres naszej praktyki w tym obszarze jest bardzo szeroki. Oferujemy doradztwo i reprezentację m.in. w sprawach spadkowych, w tym sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne

W tym obszarze naszej działalności oferujemy obronę na każdym etapie postępowania karnego, udział w posiedzeniach w sprawie tymczasowego aresztowania, obronę w procesie, reprezentację w postępowaniu wykonawczym.

Praktyka ogólna

W jej ramach oferujemy usługi naszych prawników w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i obsługę umów i sporów wynikłych na ich tle, postępowanie gospodarcze oraz udział w negocjacjach handlowych.

O nas

Świadczenie usług to nie tylko proces ich wykonywania. Zanim przedstawimy swoją rekomendację i wykonamy usługę staramy się przede wszystkim dociec, jakie są rzeczywiste potrzeby naszego klienta.

Kancelaria Sikora i Wspólnicy

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w prawie rodzinnym, w tym w szczególności w rozwodach i prawie spadkowym. W naszej pracy najważniejsze są profesjonalizm, rzetelność i uczciwość oraz dobro Klienta. Jednocześnie dbamy o to, aby zapewnić Klientom poczucie bezpieczeństwa.

  • doradztwo w kwestiach korporacyjnych i podatkowych

  • obsługa finansowa i prawna w zakresie kontraktów handlowych

  • doradztwo prawne w kwestiach korporacyjnych i w zakresie prawa oświatowego

  • obsługa finansowa i w zakresie kontraktów handlowych

  • doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli macie Państwo pytania lub problemy natury prawnej prosimy o kontakt.

Nasz adres

ul. Śląska 25A
02-472 Warszawa

Dane kontaktowe:

+48 606 653 727
kancelaria@sikora.com.pl